Category Archives: Nyheter

Familjerådgivare sökes i Örebro

Familjerådgivare, Familjerådgivningen Region Örebro län, Örebro Ärendenummer: HoS:2018:1184 Om verksamheten: Familjerådgivningen arbetar på uppdrag av länets kommuner med par och familjer som har samlevnads- och relationskonflikter. I mån av tid och möjligheter kan även utåtriktad…

EFT-utbildningar 2019

Kommande utbildningar och föreläsningar under 2019 som Ger Elliot och Tommy Waad arrangerar i Lund. Det gäller en grundutbildning (läs mer: Externship 2019), en fördjupningsutbildning (läs mer: Core Skills 2019.) och tre separata föreläsningsdagar med James Thomas från…

Två nya kurser med EFT-bas

Stockholm EFT Center anordnar: Fördjupningskurs i EFT. Läs mer här: https://www.eft-stockholm.se/fordjupningskurs-i-eft-core-skills/   och Sex som ett tryggt äventyr, skapa emotionell och sexuell samhörighet genom EFT. Läs mer här: https://wStockholm EFT Centerww.eft-stockholm.se/sex-workshop/