Författararkiv: Helena Bucht

Tips från familjerådgivare i coronatider

Familjerådgivare Anne-Ly Loosaar i Järfälla delar med sig av hur Järfälla kommun lyfter fram familjerådgivares tips i coronatider, då den förändrade vardagen kan medföra nya utmaningar. https://www.jarfalla.se/nyheter/nyheter/artiklar/hemmatillsammanssavardarnirelationen.5.3a4cc2531715395f3d619733.html Skicka gärna in fler exempel på hur ni…

Ordförande om Corona

Ordförande Elisabeth Staberg skriver: “Kära familjerådgivarmedlemmar i Coronatider! Vilka dagar vi har! Vi möter situationer och frågeställningar vi aldrig tidigare mött och tillvarons fasta ramar är totalt förändrade. Så gäller även tillvarons grundbult- våra studiedagar i…