Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till kursen ”Parsexualitet och familjeliv”. Sista anmälningsdag är 31/3. Du är välkommen att skicka in Din definitiva anmälan till Kina Larsson, studieadministratör, Malmö högskola.
E-post: kina.larsson@mah.se
Ange att du önskar gå distanskurs i ”parsexualitet” och ange ditt namn och mailadress. Du får sedan anmälningsblankett att fylla i med dina personuppgifter och faktureringsadress. Utbildningen kan endast faktureras din Arbetsgivare, ej privatperson.
Föreläsningarna på kursen kommer att ges på Malmö högskola, med möjlighet för kursdeltagare att närvara samtidigt som de kommer att sändas ”live” över nätet med möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren. Föreläsningarna kommer även att spelas in och läggas ut på nätet så att kursdeltagare kan se det vid annat tillfälle. I varje del kommer vi också att jobba med olika frågeställningar kring litteraturen som sedan lämnas in.

Det är fem val till styrelsen som skall göras. Av dessa är 3 nyval på 2 år och 2 fyllnadsval på 1 år. Vi i valberedningen vill att de som är intresserade och de som har tips kontaktar oss! Vi som utgör valberedning är Håkan Larsson, Lund,hakan.larsson@lund.se , Anna-Lena Norrström, Sundsvall, anna-lena.norrström@sundsvall.se, Susanne Lundkvist, Härryda, susanne.lundkvist@harryda.se . Vi vill också att vi får uppgift om dessa intresserade och tips innan sista april så att vi kan ta kontakt innan studiedagarna.

Vi övriga i styrelsen (Annika Lindén, Karin Wulff och Irene Malmborg) ser mycket fram emot att få nya glada styrelsekompisar att samarbeta med!