Under mars månad har föreningen varit representerad vid möte som SSR varit inbjudare till. Socialstyrelsen och Vårljus var representerade men framför allt Socialdepartementet som deltog med fyra personer. Syftet med mötet var att få till stånd en nationell genomlysning av Familjerådgivningen i landet för att få ett underlag för eventuella åtgärder för att säkra en familjerådgivning av god kvalitet. Det är Socialdepartementet som kan lämna ett sådant uppdrag till den myndighet som ansvarar för Familjerådgivningens frågor. (I dagsläget är det  Socialstyrelsen.) Föreningen har i flera år arbetat med SSR för att möjliggöra en säkring av Familjerådgivningens kvalitet som inte bara är personbunden utan också garanteras av strukturer. Vid informationsdragningen kom det följdfrågor som tydligt visade på behovet av en informativ statistik och att Socialstyrelsens förslag om nedläggning inte är rätt riktning att ta. Nu är vi definitivt ett steg närmre målet med att säkra Familjerådgivning av god kvalitet och det verkar realistiskt att tro att ett uppdrag kommer om en kartläggning.  Det är vi glada för även om det fortfarande återstår en hel del arbete innan vi är i hamn.

Annika Lindén
Ordförande i KFR


Det är många som bidragit och lämnat information och synpunkter kring statistiken i den enkät som gått ut till våra medlemmar. Vi kunde med trovärdighet skriva i vårt remissvar till Socialstyrelsen (angående förslaget att lägga ned familjerådgivningens statistik)att de allra flesta ser behovet av en nationell statistik och att den inte ses som särskilt betungande. Materialet håller på att sammanställas så mer information följer.


Det finns många intresserade till den planerade andra omgången av den nätbaserade Sexologikursen vid Malmö Högskola. Kursen planeras börja i höst, men fortfarande behövs några fler deltagare för att kursen ska komma igång. Titta på kurspresentationen (som är från förra året) här nedan och hör av dig till annika.linden@halmstad.se om du vill anmäla ditt intresse. Kurs i Parsexualitet och familjeliv