Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till kursen ”Parsexualitet och familjeliv”. Sista anmälningsdag är 31/3. Du är välkommen att skicka in Din definitiva anmälan till Kina Larsson, studieadministratör, Malmö högskola.
E-post: kina.larsson@mah.se
Ange att du önskar gå distanskurs i ”parsexualitet” och ange ditt namn och mailadress. Du får sedan anmälningsblankett att fylla i med dina personuppgifter och faktureringsadress. Utbildningen kan endast faktureras din Arbetsgivare, ej privatperson.
Föreläsningarna på kursen kommer att ges på Malmö högskola, med möjlighet för kursdeltagare att närvara samtidigt som de kommer att sändas ”live” över nätet med möjlighet att ställa frågor direkt till föreläsaren. Föreläsningarna kommer även att spelas in och läggas ut på nätet så att kursdeltagare kan se det vid annat tillfälle. I varje del kommer vi också att jobba med olika frågeställningar kring litteraturen som sedan lämnas in.Detta dokument bygger på Ulrika Ekebros föreläsning vid förra årets studiedagar i Stockholm.  Kaarina Brygel, familjerådgivare i Dalarna, har sammanställt materialet som sedan har slutbearbetats bl a av Kari Markkula i Linköping. KFR-styrelsens förhoppning är att detta ska vara ett levande dokument där ändringar och kompletteringar kan göras allteftersom behov av det uppstår. Kontakta styrelsen med förslag till ändringar. Läs dokumentet under fliken Familjerådgivning, Juridiska ramar, eller ladda ner och skriv ut här: Juridikrapport jan-14